nasionamarihuanykonopi.com

Kiełkowanie marihuany

Na wstępie informujemy, że kiełkowanie oraz uprawa nasion marihuany jest na terenie Polski nielegalna zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku , która stanowi: Art. 63. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem…

Co warto wiedzieć o nasionach marihuany - poradnik dla początkujących

O nasionach marihuany W Polsce uprawiać nasion marihuany nie wolno. Każda osoba powinna zdawać sobie sprawę, że uprawiać nasion konopi w żadnym wypadku nie wolno. Wcale informacja ta oznacza, że całkowicie nie możemy posiadać nasion do pozostałych celów. Okazuje się, że nasiona marihuany można: W…